Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Lázár Sándorné egyéni vállalkozó (Székhelye: 9700 Szombathely, Irotkkő u. 1/A, B. lépcs. 1. em. 7., nyilvántartási száma: 50544756, adószáma: 67646881-1-38, elérhetősége: lEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), valamint Bartos Xénia egyéni vállalkozó (Székhelye: 9700 Szombathely, Galamb u. 13., nyilvántartási száma: 50158270, adószáma: 67387863-1-38, elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) továbbiakban mindketten mint Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.)

www.lazarfkatalin.hu weboldal használatával Ügyfél kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a weboldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételeket, adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért. Egyet nem értés esetén Ügyfél a rendszert nem használhatja.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A weboldal Lázár F. Katalin által írt könyveket, szellemi termékeket és szolgáltatásokat értékesít. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. A megjelenített termékek kizárólag online a www.lazarfkatalin.hu oldalon keresztül rendelhetők meg. A megrendelt termékek kizárólag kiszállítással vehetők át.

Regisztráció és rendelés

A weboldal termékeiből történő megrendeléshez a rendelői adatlap kitöltésekor az Ügyfél neve, egy valós e-mail cím megadása, továbbá néhány–a megrendelések teljesítéséhez szükséges–adat kitöltése szükséges. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ügyfél a megrendelt termék árát, valamint annak szállítási díját banki átutalással, PayPal rendszeren keresztül vagy biztonságos csatornán bankkártyával egyenlítheti ki. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja az Ügyfelet terheli, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll a Szolgáltatónak módjában ismételten elindítani.

Szállítási díjak

A szállítási díjat a megrendelt termékek, a csomagolás súlya valamint a szállítási cím országa határozza meg. Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja, szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Szolgáltató saját hatáskörében a szállítás költségeit esetenként átvállalhatja. Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja. A számlát a csomag tartalmazza, vagy elektronikus úton kerül kiküldésre. Ügyfél felelőssége, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálja, és esetlegesen a termékeken észlelt külső sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni

Jótállás

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A fenti rendeletben foglaltak esetében a kötelező jótállás időtartama 1 év. Ügyfél által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása.

Elállás joga

Amennyiben Ügyfél a termék kiszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és vállalkozási közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezik. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a Szolgáltató címére.  Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.  Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról. A visszaszállítás költségeit az Ügyfél viseli. Szolgáltató utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint. Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült). Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére. Szolgáltató igényt tarthat azonban a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére.

Adatkezelés

Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Ügyfél a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ügyfél által megrendelt termékről számla készül, melynek tárolásáról Szolgáltató a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig gondoskodik. Ügyfél adatainak módosítását, törlését a rendszerből bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, e-mailben vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével lehet.

 
 

 

Copyright © 2015. Lázár F. Katalin - Minden jog fenntartva! All Rights Reserved.